Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Ο Δρ. Παναγής Λυκούδης σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, από όπου κι έλαβε το Πτυχίο του το 2007. Το 2009 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες [Master in Science (MSc) / Surgical Science] κι έλαβε τον Τίτλο από το Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου. Κατόπιν, ξεκίνησε την ειδίκευσή του στη Χειρουργική, στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Το 2010, μετέβη στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου όπου συνέχισε την εκπαίδευσή του.

Το 2017 έλαβε τον τίτλο Ειδικότητας στη Χειρουργική κι έως το 2019 εξειδικεύτηκε στη Χειρουργική Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων στα Νοσοκομεία Royal Free και Princess Grace του Λονδίνου. Από το 2019 έως το 2021 εργάστηκε ως Επιμελητής Χειρουργός στο Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων του Metropolitan Hospital στον Πειραιά. Από το 2019 εργάζεται ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Αττικό». Το 2022 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με βαθμό «Άριστα», ολοκληρώνοντας τη Διδακτορική του Διατριβή, με θέμα τη μοριακή βιολογία του καρκίνου του παγκρέατος.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Από το 2015 έχει τον τίτλο του Επίτιμου Λέκτορα (Honorary Lecturer) στο University College London (UCL) του Λονδίνου. Διδάσκει συστηματικά προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής και συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η διδασκαλία της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και της χειρουργικής των παθήσεων του ήπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων είναι τα ειδικά του αντικείμενα.

Ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει συστηματικά στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με θεωρητικές διαλέξεις, κλινική άσκηση και εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα προσομοίωσης λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής.

Ως ειδικός στη χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων, καλείται συχνά να δώσει διαλέξεις στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών αλλά και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων σε άλλες Κλινικές κι Εργαστήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Ιατρικές Σχολές άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας αλλά και άλλων εκπαιδευτικών φορέων.

Μέλος σε Επιστημονικές Εταιρείες

Το κλινικό, διδακτικό κι ερευνητικό έργο του Ιατρού έχει αναγνωριστεί με την έγκριση της υποψηφιότητάς του ως μέλους σε ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς. Τέλος ο Ιατρός διατελεί Γραμματέας της Ελληνικής Παγκρεατολογικής Εταιρείας.

The Royal College of Surgeons of England

International & European-African Hepato-Pancreato-Biliary Asssociations

European Society of Surgical Oncology

Association of Surgeons of Great Britain and Ireland

European Society of Medical Oncology

European Association of Endoscopic Surgery

International Laparoscopic Liver Society

European Neuroendocrine Tumour Society  / UK and Ireland Neuroendocrine Tumour Society

Association of Simulated Practice in Healthcare

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Παγκρεατολογική Εταιρεία

Σεμινάρια και συνέδρια 

Με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της Ιατρικής, ο Δρ. Λυκούδης συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι συνεχώς παρών με ομιλίες, ελεύθερες ανακοινώσεις κι αναρτημένες ανακοινώσεις σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.

Ενδεικτική λίστα σεμιναρίων 

 • Cadaveric Hands-on Liver Resection Course (MI-LAPS UK, 2019)
 • Clinical trials project management (PharmaSchool, UCL, 2019)
 • Laparoscopic Upper GI Surgery Course (EAES, Dundee University, 2018)
 • Advanced Laparoscopic Liver Masterclass (ALLiver) (E-A HPBA, University of Ghent, 2017)
 • Training the Trainers of Tomorrow (Module 1 & 2) (Imperial College Healthcare NHS Trust, 2017)
 • Intermediate Skills in Laparoscopic Surgery (Royal College of Surgeons of England, 2016)
 • Training the Trainers (Royal College of Surgeons of England, 2016)
 • JAG – JETS Basic skills in Upper GI endoscopy (2016)
 • Core Skills in Laparoscopic Surgery (Royal College of Surgeons of England, 2015)
 • Introduction to Good Clinical Practice (GCP) (National Institute for Health Research, 2015)
 • Organ Retrieval Masterclass (NHS BT, BTS, University of Oxford, 2014)
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS®) provider course (revalidation due October 2021)
 • Care of the Critically Ill Surgical Patient (CCrISP®, Royal College of Surgeons of England, 2014)
 • Specialty Skills in Emergency Surgery and Trauma (SSET®, Royal College of Surgeons of England, 2014)
 • Communication Skills (Royal College of Surgeons of England, 2014)
 • Advanced Life Support (ALS®, Resuscitation Council UK, 2014)
 • Training to Teach (Academic Centre for Medical Education, UCL, 2014)
 • Introduction to Research Supervising (UCL, 2014)
 • Intercollegiate Basic Surgical Skills (BSS®, Royal College of Surgeons of England, 2013)
 • Systematic Training in Acute Illness Recognition and Treatment in Surgery
  (START Surgery®, Royal College of Surgeons of England, 2013)
 • Applied Basic Surgical Sciences (ABSS®, Royal College of Surgeons of England, 2013)
 • Laparoscopic Simulation Training
  (The “Paul Shrank” Screen Based Medical Simulation Centre – The Royal Free Hospital)
  • Laparoscopic Gastric By-Pass (2015)
  • Laparoscopic suturing and knot-tying (2014)
  • Basic laparoscopic skills module (2013)
  • Laparoscopic cholecystectomy module (2013)
 • Endoscopic Simulation Training (The “Paul Shrank” Screen Based Medical Simulation
  Centre – The Royal Free Hospital)
  • Basic endoscopic skills module (2016)
  • Upper GI endoscopy module (2016)
 • E-AHPBA Postgraduate Course on HPB Surgery: Management of Acute
  and Chronic Pancreatitis (E-AHPBA, 2012)
 • International Course on Surgical Infections (Surgical Infections Society of Europe, 2006)

Ενδεικτική λίστα συνεδρίων 

 • 15th European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress, Lyon 6-9/06/2023
 • 14th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, 27-29/11/2020
 • European Association of Endoscopic Surgery Congress, 23-26/6/2020
 • 11th Annual Conference of the Association for Simulated Practice in Healthcare, 10-11/11/2020
 • 1st UCL Cancer Domain Symposium, London, 13/06/2019
 • 18th Medical Innovations Summit of the Royal Society of Medicine, London, 6/4/2019
 • 13th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Geneva, 4-7/09/2018
 • 11th European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress, Manchester 22-24/04/2015
 • 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO 2014, Liverpool 29-31/10/2014
 • E-AHPBA Consensus Conference on Neuroendocrine Liver Metastases, London 12-13/12/2012